eNj0Y PraKtIkaL lUaR 0pIz . . ^_^vTeMpaT BerkUmpUl . . KaT YaChT cLuB . . 
SeMenTaRa t9gU b0t sIaP MaU p PuLaU SeBatIk . .
sMpaT MenYeMpaT g p0sIn9-PosIn9 Neh Ma KaWaN-kAwaN . . < YanTi Ma JijA > ihihihihihi

ahahahhahaha . . neh keja kak ina neh . . ihihihihihi . . 
best lar . . enjoy neh . . ehehehe

cm nges ja quh d cni . . ihihihihihihi
ta mau ketinggalan jua quh neh . . 
nak jua snap pict tepi kolam neh . . eheheh
tatau bila g dpt dtg cni . . 
so..ambik pluang lar slagi mc ada . . ihihihhihi . . 
^_^v

aTaS bOt :

tUk Lap0raN LI :

Mang best lar dpt way pemantauan d luar 0piz sekali skala . . 
harap dpt p jln2 g . . ehehehehhe

sukesukesuke :) If eu all like it, just click like k . . hahh ? nak share gak ? bh . . silasilakn lar ek . . ihihihi . . ^_^v

HatI Se0ran9 IsTerI


SenYuM Men9unTuM Men9hIaS CerIa
tIka KasIh sUbUr Men9hIjaU
TaWa rIan9 sUaMi & aNaK2
TerjaLin TaLi KeMesRaAn Nan kUkUh
MembUaHkaN KeBaHa9iaAn

HatI s0ran9 iSteRi
aDa KaLanY Ter9u9aT tIka uJian MeNerJaH
TerCabaR & TerCaLaR KaR KeSetIaAn iNie ?
cInTa & KeImaNan
BerJaLaN SeiRin9 TanPa dUsTa
SeTegUh setIa
SiTi HaWa MeNdaMpIn9i aDaM
sItI HaJaR BerSaMa Nabi IbRahIm
SiTi KhaDiJah di SisI RasUlUlLaH s . a . w
SiTi FatImaH d HaTi SaYidIna Ali
sUmaYyaH d Pan9kUaN YasIr

HatI s0ran9 iSteRi
PenUh KeSetIaAn
SoleHah MenjadI HaRaPan
PasTinY MemBaWa
sUka dUka, TaWa & Tan9iSnY AgaR jIwa Men9eCaP KeTenan9aN
DemI Men9aKhIrI caTaTaN RanJaU KeHidUpaN
sukesukesuke :) If eu all like it, just click like k . . hahh ? nak share gak ? bh . . silasilakn lar ek . . ihihihi . . ^_^v

3s0k Bl0m PasTiKaTa Ur9 , hIdUp PerLu ada An9an2 , bRu LaR kIta aKaN BerSeMan9aT MeRanCan9 & MeLakSanaKaN aPa y9 d An9ankaN . . . NamUn , DaLaM KisaH hIdUp PaRa SaHaBaT NabI MuhaMmaD S . A . W , hIdUp MeReKa ‘PenDek’ Den9aN An9aN2 MaLaH e2 LaR PrInsIp hIdUp MeReKa y9 MenJadI kUncI KeTeNan9an y9 MeReKa MiLikI ! PrInsIp e2 IaLaH hIdUP DaLaM Lin9kUn9aN HarI iNie & Ta PerLu BiMban9 y9 JaU2 . . . UsaH TerCeMaRDen9aN 3s0k y9 MasIh SaMar2 . . .tU9aS manUsIa bUkaN MeLihaT aPa y9 TerLeTaK JaU & masIh KabUr d HaDaPan , TeTapI BertIndaK Den9an aPa y9 BeRaDa d DaLaM 9en9gaMan . . . e2 LaR y9 SerIn9 MeReka hIdUp PaDa WaktU Pa9i , MeReKa Ta MenYan9ka aKaN TerUs hIdUp sMpaI Ke PeTan9 . 0leH SeBab e2 , MeReka Ta MeNan9gUhkaN TaUbaT DarIpaDa PerbWtaN KeJaHatan ! 

sukesukesuke :) If eu all like it, just click like k . . hahh ? nak share gak ? bh . . silasilakn lar ek . . ihihihi . . ^_^v

dUrI & TaQwa . .


kIsaH “ MaWaR BerdUrI 
MaWaR BerdUrI . DemIkiaN 9eLaRaN ataU sImpUlaN BaHaSa y9 d MaksUdKaN UntUk WanIta CantIk y9 MembWt LelakI TerlUka . Sesekali el0k jUa Melihat dUri DarI tIn9kaP BerbeZa. bUkan kaR dUri iTu tUgaSnY MeLindUn9i MaWar ? jIka HaJaT MemetIk MaWaR , aMbIk kIra LaR KeHadIraNnY dUrInY . . 

dUrI y9 MeLukaKaN SePa y9 Sember0no MemetIk bUn9a MaWaR .  . SewLamaT LaR JarI y9 MemetIk bUn9a d9n PenUh HatI2 & TeLiti MemetIknY BerSaMa dUrInY SeKaLi . . aDanY dUri y9 MelUkaKaN MembWt ManUsIa SenTiaSa BerHatI2 MeLakUkan tInDaKaN BeriNsPirasIkaN sIfaT Allah Al Kh0bIr (MaHa TeLiti)
PeRaNan dUri y9 MeLindUn9i bUn9a MemBerI InsPiraSi TenTan9 sIfaT Allah Al Waliyy (MaHa MeLinDun9i). Allah mencIptaKan sIsTem PerLindUn9an y9 AgUn9 UntUk MakhLuk SeLurUhnY. . SekUntUm MaWaR Di LinDun9i Allah Al Waliyy , iNi kaN pUla ManUsIa Yan9 MenYanDan9 PeRaNan kHaLifaH DaN HamBa d BuMi . .


MaWar SeLaMat DaLaM PerlindUn9an dUrinY. sIfaT Allah As Salam (MaHa PemBerI KeSaLaMaTaN) TerSeRlaH PaDa PenCiPtaAn dUri . . MaWaR MeLaKsaNakAn fUn9sInY Men9hIaSi aLaM Ta kIra di TaMaN , tUmbUh LiaR d PaDan9 TerbUka aTaU DaLaM SEMaK Pin9gIraN . . seBa9aI MaKhLuk Temp0h hIdUpnY aDa Pen9aKhIraN & SeBeLuM MaWaR BerUndUr dIri , kUmBan9 aTaU LeBaH aKaN Men9iSaP MadUnY . . kIsaH MaWar bUkaN SeKaDar MadU .  . kUmBan9 aTaU LeBaH. 9eneRasI BaRu MaWaR aKaN tUmbUh LagI aPabiLa SseRan9ga y9 Hin9gaP MemBwa DebUn9nY Ke p0koK LaeN MenYamBun9 LegaSi Men9hIaS aLaM Den9aN WaRna CerIa . . PenUh KePasRaHaN KePaDa PeNcIpTanY . .  sekUntUm MaWaR LayU SeLePaS TeMp0h “ BerkHidMaT ” d bUmI , BanYaK LagI aKaN tUmbUh & MeKaR ! SemUanY SetIa BerSaMa DuRi PaDa Tan9kaInY
PerNaH kaMu MeLaLUi JaLaN Yan9 BerdUri ? jIka PerNaH . . apa y9 SeHarUsnY KaMu LakUkaN ? aDa KaR KaMu aKaN Men9an9kaT SedIkIt PaKaIaN KaMu & MeLan9KaH Den9aN BerHatI2 ? jIka Yah . . KaMu MeLakUaKaN aPa y9 dI MaKsUdKaN TaQwa ! sIkaP BerHatI2 , TeLitI & BerSenI DaLaM Se9aLa tInDaKaN aDa LaR cIrI sIfaT TaQwa . . Alan9kaH InDaH , AgUn9 & bIjaKSaNanY PenCiPtAan dUrI . .SePa “ dUrI ” DaLaM hIdUp kIta ?
PerNaH kaR HadIr HidUp kIta MeReKa y9 d An9gaP SeBa9aI ‘ dUrI ’ DaLaM KeHidUpaN kIta ? MeReKa MenYakeTkaN aTy ! mUn9kIn y9 PerNaH d Ang9aP Seba9aI dUrI DaLaM Da9in9 aTaU MeREka Y9 TeraSa SePertI dUrI d DaLaM hatI . . RenUn9KaN SeKaLi La9i . . PertImban9kaN Den9aN TeLitI . . KeSaKetaN y9 d aLaMi d SeBabKaN KehaDiRaN MeReKa aDa KaR KeRaNa MeReKa ‘ TaJaM ’ aTaU KeRaNa PeRiBadI kIta y9 Ta TeLitI & BeRseNi DaLaM BertInDaK MeNan9anI dIrI seNdIrI ?
Ta SuMe Tan9aN y9 MemetIk MaWaR BerDaRaH TertUsUk dUrI.  . DeMikIaN jUa Ta SemUa ManUsIa TeRasa SkeT d HatI BerHaDapaN Den9aN ManUsIa LaeN y9 BerIbadI SsePertI dUrI .  . maWaR MenerIMa KeHadIRaN dUrI Seba9aI PeLinDun9nY a9aR DapaT MeLaKsaNaKaN PeRaNan Me9hIaSi aLaM . . MaKa aLan9kaH BiJaKsaNa aNdaI ManUsIa Men9aMbIk iKTiBaR darI maWaR BerdUrI sUpaYa MeNerIaMa SeaDanY PeLba9aI Pers0naLitI & WaTaK ManUsIa LaeN y9 Allah HanTaRkaN uNtuK sIn9gaH DaLaM KehIdUpaN y9 HanYa SeMenTaRa d dUnIa .  . MereKa y9 SePeRtI ‘ dUrI ’ iNi mUn9kIn SaHaJa MenJadI SaHaBaT y9 MelIndUn9i darI BaHaYa . . bUkaN SaHaJa BaHaYa LahIrIaH , TeTapI MenJadI SaHaBaT y9 Men9en9aTkaN & MeNasIhaTi KetIka LaLaI DaRi MeLaLuI JaLaN MenUjU sYur9a .  . NasIhaT & PerIn9aTaN Meman9 SaKet , SePerTi  TertUsUk DaRi KetIka HaTi SeDan9 LaLaI DaRi KeImaNan . . NamUn  eA PenYeLaMaT DarI BaKaRaN 9ej0laK aPi NeraKa .  . PerNaH kaR d RaSa KaN PeRatUraN & hUkUm Allah SePertI DurI y9 Men9haLan9 KeBeBaSaN DaRi SeDan9kaN AllaH BerMaKsUd MenYeLaMaTkaN HaMba-Ny daRi sIkSa aPi NeraKa & Men9en9iNkaN HaMba-Ny hIdUp BaHa9ia PenUh NikMaT d sYur9a y9 Dia SedIakaN Ba9i HaMba-Ny y9 MenJaLanKaN PeRaNan KhaLiFaH Den9aN CeMerLan9 Den9aN HatI y9 PenUh RaSa KeHamBaAn ?

hUkUm sYaRiaT Den9aN PeraTuRan wajIb , sUnaT , HarUs , MakrUh DaN HaRaM aDa LaR PaNdUaN KeSeLaMaTan , bUkaN SeKaLi2 ‘dUrI’ y9 MenYusaHkaN . . eA ManUaL KeSeLaMaTan aNu9eRaH Allah Al WaLiY , As SaLaM & Al kh0bIr
sm0ga MaWaR BerdUrI aKaN SentIaSa MenJadI InsPiRasI UntUk MembIna PerIbadI TaQwa . . MaWaR BerdUrI Seba9aI laMban9 WanIta CanTik y9 MenYakeTkaN HatI SetiaP LelakI y9 sIn9gaH MenUmPan9 KasIh mUn9kIn PerlU dI fIkIrKaN & d PerTiMban9kaN BanYaK KaLi . . kIsaH TerLuka & d lUkaKaN DalaM dUnIa cInTa LeLakI & WanIta DarI MaWar BerdUrI bUleH d KetePiKaN SedIkeT DeMi SediKet . . Sm0ga HatI TerUz SeJahTeRa & daMaI DalaM uSaHa MembIna PerIbadI TaQwa  . . 

Ya Allah Ya Waliyy Ya SaLaM ya Kh0bIr . . . KaMi PaSraH KePaDa-Mue . . PermUdaHkaN b9 KaMi JaLaN MembIna PerIbadI TaQwa . . AMIN~sukesukesuke :) If eu all like it, just click like k . . hahh ? nak share gak ? bh . . silasilakn lar ek . . ihihihi . . ^_^v

20 sebab p0mpuan benci lelaki

1. MENINGGIKAN SUARA

Tahulah mereka dikurniakan suara yang 'macho' tapi kalau nak meninggikan suara sekadar menunjukkan ego, tak eloklah. Ini antara kelemahan lelaki kerana mereka mudah meninggikan suara walaupun pasangannya tidak bersalah.

 

2. MAIN KAYU TIGA

Bab main kayu tiga ni masalah paling besar. Walaupun dah ada kekasih, mereka sukar untuk setia. Apatah lagi kalau digoda, terus disambar tanpa mempedulikan perasaan kekasihnya.

 

3. SUKA 'CUCI MATA'

Kebanyakan lelaki sukar mengawal mata (mata keranjang). Pantang jumpa perempuan cantik dan seksi mulalah mata tu macam nak terkeluar. Walaupun sedang bersama kekasih, si dia tidak akan peduli. Bagi mereka tidak salah kalau sekadar mencuci mata tetapi hati kekasih kenalah jaga juga cik abang!

 

4. MENGONGKONG

Itu tak boleh, ini tak boleh, sikit-sikit nak kontrol. Segala gerak-geri kekasih dikawal, sampaikan nak berpakaian pun harus ditentukan. Kalau nak keluar ke kedai pun kena repot dulu, kalau tidak mulalah tercetusnya pertengkaran kerana hal sekecil itu. Tetapi, mereka akan melenting pula sekiranya aktiviti-aktiviti mereka disoal siasat oleh kekasih mereka... Macammana tu?

 

5. EGO

Ini merupakan masalah paling ketara dan merimaskan kaum wanita. Keegoan dan lelaki memang tak dapat dipisahkan. Tetapi ada kalanya lelaki menjadikan keegoan sebagai alasan untuk mereka bertindak tanpa mempedulikan perasaan si gadis. Keegoan membuatkan lelaki mempunyai kuasa veto dalam kehidupan mereka termasuklah memimpin kaum wanita. Tidak salah mempamerkan ego tetapi biarlah kena pada tempatnya.

 

6. MENIPU

Masalah yang ketara apabila lelaki suka menipu ataupun memberikan alasan yang tak munasabah. Sanggup memungkiri janji dan memberikan alasan yang mereka mempunyai masalah yang tak dapat dielakkan padahal sebenarnya mereka enggan melaksanakan janji mereka sendiri. Ada juga yang sudah berpunya tetapi mengaku solo. Berterus-teranglah wahai kaum lelaki kerana kaum wanita lebih menghormati mereka yang memiliki sifat berterus-terang ini. Sifat menipu dan suka berdolak-dalih ini lama kelamaan akan membuatkan semua gadis akan menjauhi anda.

 

7. PERASAN

Aduhaiii... lelaki ini cepat perasan terutamanya jika mereka ini berkerjaya baik, berpenampilan menarik dan mempunyai wajah yang hensem. Boleh tu mengaku merekalah yang menjadi lelaki idaman para wanita. Tapi, mungkin pada pandangan seorang wanita mereka ini sederhana sahaja tapi mereka ini yang suka perasan lebih. Bukan semua wanita memandang pada paras rupa, kalau dah terlebih-lebih perasan tuu... Ada wanita yang lebih suka mengutuk dari memuji...

 

8. MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI

Susah juga kalau dapat yang mementingkan diri sendiri ni. Lelaki selalunya tidak mahu mengalah dan ingin menegakkan pendapat sendiri tanpa mempedulikan luahan pasangannya. Mereka juga suka mendahulukan kemahuan mereka dan jarang hendak mementingkan perasaan kekasih... Egolah katakan! Tidak semestinya pendapat kaum wanita ni tak boleh diguna pakai.

 

9. KURANG MEMBERIKAN PERHATIAN

Lelaki kadangkala suka bertindak sambil lewa dan kurang memberikan perhatian tidak kira dalam apa jua urusan. Tetapi kalau urusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, pantas pula melaksanakannya. Jika berkaitan teman wanita, alamatnya... mereka kurang mengambil perhatian. Mengapa ya? Kaum wanita sebenarnya bukan minta diberikan perhatian 24 jam tetapi cukuplah sekadar pasangannya mengambil tahu akan dirinya kerana sifat semulajadi seseorang wanita itu yang ingin bermanja dan dimanjakan.

 

10. CEMBURU BUTA

Orang kata cemburu tandanya sayang, tapi kalau cemburu tak tentu pasal dan memanjang saja cemburu, tentu rasa tak selesa juga. Agaknya lelaki yang kuat cemburu ni takut kekasihnya terlepas ke tangan kumbang lain kot. Harus diingat, bukan semua perempuan suka kekasihnya kuat cemburu. Tapi, ada juga sesetengahnya suka apabila teman lelakinya cemburu kerana seolah-olah teman lelakinya amat menghargai dirinya. Jangan cemburu buta sudahlah, malas jugak nak layan kadang-kadang!

 

11. MATA DUITAN

Jangan tak tahu ada juga lelaki mata duitan atau pun gelarannya 'lelaki spedo'. Mereka tak kisah nak kikis duit kekasih dengan 1001 macam alasan yang adakalanya tidak logik diterima dek akal fikiran. Kalau kisah perempuan mata duitan kita sudah biasa dengar, tapi kalau lelaki pula yang mata duitan... apa cerita ni?? Takkan masa-masa macam ni keegoan lelaki hilang pulak?!!

 

12. KOMITED TERHADAP KERJAYA

Susah kalau dapat teman lelaki yang terlalu komited dengan kerjaya. Mereka ni selalu sangat memberi banyak alasan kerja apabila diajak keluar. Kalau keluar bersama, selalu pula bercerita tentang kerja dan merungut sering dibebani kerja yang menimbun. Bukanlah tidak boleh lelaki mementingkan kerjaya tetapi pandai-pandailah membahagikan masa bersama teman wanita. Paling tidak pun, seminggu sekali luangkan masa menemaninya dan lupakan segala hal berkaitan kerja. Bukannya kaum wanita ni tidak memahami kalau teman lelakinya pandai membahagikan masa...

 

13. PANAS BARAN

Aduiii... masalah yang boleh menimbulkan fobia terhadap seseorang gadis apabila mendapat kekasih yang panas baran. Pantang silap sikit, mahu dihambur segala kemarahannya. Ada juga kesilapan bermula dari diri sendiri tetapi tetap menyalahkan orang lain. Setakat kena tengking boleh lagi diterima walaupun sebal satu badan tapi, bagaimana kalau siap sepak terajang? Kalau nak sepak terajang carilah mereka yang sepadan dan janganlah berlawan dengan kaum yang lemah bang! Di mana sifat bertanggungjawab dan kepimpinan yang ada? Cuba-cubalah kawal kerana setiap dari kita ada barannya, cuma kena pandai-pandai mengawallah. Kalau dah tak terkawal sangat, tak payah bercintalah cik abang oiii!!!

 

14. KAKI MEROKOK

Ini satu lagi sifat kaum lelaki yang melemaskan wanita. Asyik berasap sana sini, naik lemas dengan bau dan asap rokoknya. Dalam sehari adakalanya habis sekotak rokok. Kalau habiskan duit dengan makan benda berfaedah tak apa juga, ini tidak... asyik menyedut asap yang tidak menyehatkan. Kalau asap tu membawa kesan pada diri sendiri saja tak apa juga, ini tidak... membawa kesan juga pada orang sebelah menyebelah. Kadang-kadang teman wanita menegur bukannya apa, dia sayangkan kita juga dan tak mahu kita jatuh sakit. Lagipun mereka juga tak nak teman lelaki mereka membazirkan duit dengan merokok.

 

15. PENGOTOR

Ada segelintir lelaki sukar nak menyedari diri mereka ni ada yang pengotor. Terutama bab meludah atau membuang kahak merata-rata. Yarkkk!!! Ada juga yang jarang basuh seluar, pakai baju yang sama berulang kali, tidak memakai deodarant dan macam-macam lagi sampaikan badan sudah berbau semacam pun dia tak sedar. Tidakkah mereka ini terasa segan apabila menyedari badan sudah berbau?? Entahlah... hanya kaum lelaki yang bersifat pengotor ini saja yang dapat menjawabnya.

 

16. GELOJOH

Kalau bab makan, lelaki ni agak gelojoh. Macam 'food machine'. Mereka lemas melihat teman wanita mereka makan terlalu sopan tetapi mereka tidak sedar cara mereka makan yang gelojoh juga melemaskan kaum wanita. Sepatutnya, samada lelaki mahupun wanita patutlah makan dengan bersopan. Buat apa terkejar-kejar?

 

17. PENTINGKAN KAWAN-KAWAN

Sanggup membatalkan temujanji semata-mata hendak bermain bola sepak ataupun menonton WWF bersama kawan-kawan. Lelaki juga selalu mementingkan kawan-kawan dalam banyak hal. Sekali-sekala bolahlah, jangan pula selalu saja memberi alasan hinggakan masa bersama teman wanita tiada langsung semata-mata untuk menghabiskan masa bersama kawan-kawan. Apa guna bercinta kalau macam tu gayanya? Kalau ada masalah pula, kawan-kawan sebagai tempat mengadu dengan alasan tidak sesuai bercerita dengan si dia. Kalau dah memilih si dia sebagai kekasih, mungkin satu hari si dia juga akan menjadi isteri anda, jadi takkanlah anda selalu hendak merahsiakan sesuatu dari dia. Tak eloklah berbuat demikian, nanti si dia terasa seolah-olah dirinya tidak penting buat anda pula.

 

18. TIDAK TAHU MEGHARGAI

Sukar untuk bertemu lelaki yang tahu menghargai perasaan atau pun perbuatan kekasihnya. Ada pula yang berpura-pura tidak mengambil tahu walaupun menyedarinya. Mereka seboleh-bolehnya mahu si dia terang-terangan menunjukkan sikap meghargai mereka ini. Kalau setakat sikit-sikit atau sekadar kiasan tu, alamatnya mereka akan berpura-pura tidak menyedarinya. Apa salahnya sekali-sekala, tunjukkan sikap anda yang menghargainya di atas apa yang cuba dilakukannya terhadap anda seperti memberi hadiah kecil. Setidak-tidaknya ucapkanlah terima kasih setiap kali dia cuba berbuat sesuatu untuk anda.

 

19. PUTAR BELIT

Lelaki ni ramai yang pakar memutar-belitkan kenyataan walaupun ternyata sememangnya merekalah yang bersalah. Bagi mereka, putar belit ini tak mengapa asalkan si dia mempercayai alasan tersebut dan mereka akan terlepas dari kesalahan sendiri. Sekiranya anda benar-benar menyintai pasangan anda, perkara begini seharusnya tidak berlaku kerana apa akibatnya sekiranya si dia mengetahui juga tipu helah anda suatu hari nanti. Kalau anda tak pandai menyelamatkan keadaan, melepaslah anda! Jujurlah pada pasangan anda.

 

20. SUKA KONTROL MACHO

Peh! Nak dikatakan macho, ada juga yang tak. hancur je yang lebih kot! Terutama bab sikap, mahu lebih gentleman, berketrampilan dan hensem. Seboleh-bolehnya mereka mahu menampakkan yang diri mereka lelaki sejati dan ada elemen HERO. Tak perlulah nak merasakan diri anda macho kerana wanita sahaja yang layak membuat penilaian terhadap anda. Sekiranya anda rasa diri anda macho, tetapi pada mata wanita tersebut anda tidaklah semacho yang disangkakan , ta guna jua!


sukesukesuke :) If eu all like it, just click like k . . hahh ? nak share gak ? bh . . silasilakn lar ek . . ihihihi . . ^_^v

qUh Da SeMakIn JaAt !LaMa Da kN qUh Ta MeLuaH d bLo9 Neh . ?
ihiihihhihihi . . .
mLaZ LaR MaU MelUaH tRuZ kT bLo9 Neh , t aDa g Ur9 DengkI tUh KaTa AqUh Neh MiNaH jIwan9 LaR . . aPa LaR . . kIn SeBeLll !
sUka AqUh LaR NaK WaT aPa n9n bLo9 AqUh Neh . . Pa k0e NaK KeSaH . . ?

uhuhhuhuhhuhuhu . .
SeJaK dUa MenJaK Neh . .  qUh Da MakIn JaAt o0wHh . . sMPaI Kwn qUh snDrI y9 TegUr PerbWtaN qUh tUh . . nTaH LaRr . . sSaH MaU KaTa aPa , qUh HnYa dPaT KaTa KaN . .
" Pen9aLaMaN dUlU Men9aJaR kIta LebIh Pen9aJaRaN , TakIaRa LaR BaeK TaU TaBaeK . . "

KeKaDan9 . .
AqUh sNdIrI p0n xKeNaL n FaHaM Ma dIrI qUh sNdIrI . .
nTaH . .
mYb SeBaB . . qUh WaT BaeK Ma Ur9 p0n , Ta dI HaRgaI . . TeTaP jUa MaU WaT JaAt Ma AqUh . .
sUsaH 0oWh . .

Ur9 SeKaRan9 Neh bNyaK y9 " mUka BerTaLaM2 "
j9n KaN KaTa Ur9 lUaR . . kUar9a SnDiRi p0n g2 gK !
Pa MaU jD o0wh Ma kMu2 Neh . .
bWa2 LaR b'TaUbaT~
mC lUm TerLaMbaT g tUh . .

Ma kWn sNdIrI p0n qUh cM mSti MaU BerWaSpaDa gK . .
nTaH LaR . .
AqUh RaSa cM sNdIri2 Ja d TaWaU Neh TaU . .
SeMan9aT qUh y9 dUlu Da nTaH KeMana . .
qUh Da xSeCerIa cM dUlu . .
qUh LebIh SeLeSa MenYendIriKaN dIri . .
KeNaPa tUh r ?

AqUh Da SeMakIn JaAt~

KnPa r AqUh Neh sUsaH tUl eLan9KaN PeRaSaAn DenDaM tUh dLm dIrI qUh NeHh ?
AqUh DapaT RaSaKaN jUa . . 
qUh Da sMkIn BerUbaH . . 
MieYra dUlU n MieYra sKaR9 JaU BeZa !
qUh SeBeNaRnY Ta PaNdaI Da WaT JaAt y9 MeLaMpaU . . 
Tp 0leH kRaNa " Pen9aLaMaN " tUh . . 
PeRan9aI duLu qUh Da KeMbaLi DaLaM diRi qUh . . bNda y9 AkaN WaT hIdUp qUh SeMakIn HanCur !
sUme tUh pUnCa Ur9 d SeKeLilin9 qUh !
sukesukesuke :) If eu all like it, just click like k . . hahh ? nak share gak ? bh . . silasilakn lar ek . . ihihihi . . ^_^v

^_^ vLangkah kaki quh semakin sesat
Saat diri mue hakimi hati quh
Namun quh cuba selalu mengalah
quh lakukan demi cinta

Aquh menunggu dan terus berharap
Dan aquh bertahan hingga datang gelap
Hingga suatu saat tubuh mue quh dakap
Yakin cinta mue quh dapat

Meski k0e selalu menyakiti aquh
quh cuba bertahan walau sakit hati ini
quh paksakan dan aquh percaya
Suatu saat nanti k0e akan mengerti
Bahwa cinta quh ini takkan mati

Aquh menunggu dan terus berharap
Dan aquh bertahan hingga datang gelap
Hingga suatu saat tubuh mue quh dakap
Yakin cinta mue quh dapat

Meski k0e selalu menyakiti aquh
quh cuba bertahan walau sakit hati ini
quh paksakan dan aquh percaya
Suatu saat nanti k0e akan mengerti
Bahwa cinta quh ini takkan mati

Meski k0e selalu menyakiti aquh
quh cuba bertahan walau sakit hati ini
quh paksakan
Bahwa cinta quh ini takkan mati

sukesukesuke :) If eu all like it, just click like k . . hahh ? nak share gak ? bh . . silasilakn lar ek . . ihihihi . . ^_^v

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
C0PYRIGHT @ HAK MILIK PERSENDIRIAN " MIRASTY .S " ^_^V